Nasza Filozofia

Głównym celem działalności Przedszkola Krakowiaczek jest profesjonalne, kompleksowe przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, przy wykorzystaniu przyjaznych dzieciom metod dydaktycznych, uwzgledniających elementy zabawy.

Jednocześnie, misją Przedszkola jest kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, budowanie świadomości przynależności do kraju a przede wszystkim miasta w którym mieszkają poprzez aktywne uczestnictwo w życiu miasta i odkrywanie jego walorów.

Nazwa przedszkola „KRAKOWIACZEK” jest punktem wyjścia do programu poznania zabytków miasta, historii, podań i legend. To również poznawanie Krakowa w nowoczesnej formie, tworzenie programów autorskich, udział w zewnętrznych programach edukacyjnych.

Statut Naszego Przedszkola

Nasze Wartości

  1. Nauka może i powinna być zabawą, także w szkole.
  2. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie i komfortowo na terenie Przedszkola, niezależnie od czynników zewnętrznych. To bezpieczna przystań dla każdego dziecka.
  3. Szanujemy i wspieramy indywidualne charaktery i osobowości wszystkich naszych podopiecznych.
  4. Inteligencja emocjonalna (empatia, świadomość potrzeb innych i wzajemny szacunek) jest potrzebna każdemu przyszłemu uczniowi w toku prawidłowego rozwoju więzi społecznych.
  5. Otwarta współpraca pomiędzy rodzicami i kadra pedagogiczna jest gwarantem prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego doceniamy wszelkie inicjatywy rodzicielskie.
 
Macie Państwo jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu
(+48) 600 266 903

Gry i Zabawy

Nasze Przedszkole oferuje szereg gier oraz zabaw edukacyjno-rozrywkowych, które wspierają rozwój społeczny oraz intelektualny naszych Dzieci

Lekcje Języka Angielskiego

Nasze Przedszkole gwarantuje solidne podstawy edukacji z zakresu języka angielskiego wszystkim naszym Dzieciom

Sztuka i Muzyka

Nasze Przedszkole inwestuje również w rozwój estetyczny i duchowy naszych Dzieci, realizowany poprzez lekcje plastyki, zajęcia muzyczne, a także wizyty w krakowskich muzeach.

Nasz Zespół

Serdecznie zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą kadrą
Przejdź do paska narzędzi