O Naszym Przedszkolu

Nasza Filozofia

Głównym celem działalności Przedszkola Krakowiaczek jest profesjonalne, kompleksowe przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, przy wykorzystaniu przyjaznych dzieciom metod dydaktycznych, uwzgledniających elementy zabawy.

Jednocześnie, misją Przedszkola jest kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, budowanie świadomości przynależności do kraju a przede wszystkim miasta w którym mieszkają poprzez aktywne uczestnictwo w życiu miasta i odkrywanie jego walorów.

Nazwa przedszkola „KRAKOWIACZEK” jest punktem wyjścia do programu poznania zabytków miasta, historii, podań i legend. To również poznawanie Krakowa w nowoczesnej formie, tworzenie programów autorskich, udział w zewnętrznych programach edukacyjnych.

Statut Naszego Przedszkola

Nasze Wartości

  1. Nauka może i powinna być zabawą, także w szkole.
  2. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie i komfortowo na terenie Przedszkola, niezależnie od czynników zewnętrznych. To bezpieczna przystań dla każdego dziecka.
  3. Szanujemy i wspieramy indywidualne charaktery i osobowości wszystkich naszych podopiecznych.
  4. Inteligencja emocjonalna (empatia, świadomość potrzeb innych i wzajemny szacunek) jest potrzebna każdemu przyszłemu uczniowi w toku prawidłowego rozwoju więzi społecznych.
  5. Otwarta współpraca pomiędzy rodzicami i kadra pedagogiczna jest gwarantem prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego doceniamy wszelkie inicjatywy rodzicielskie.
 
Macie Państwo jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu
(+48) 600 266 903

Gry i Zabawy

Nasze Przedszkole oferuje szereg gier oraz zabaw edukacyjno-rozrywkowych, które wspierają rozwój społeczny oraz intelektualny naszych Dzieci

Lekcje Języka Angielskiego

Nasze Przedszkole gwarantuje solidne podstawy edukacji z zakresu języka angielskiego wszystkim naszym Dzieciom

Sztuka i Muzyka

Nasze Przedszkole inwestuje również w rozwój estetyczny i duchowy naszych Dzieci, realizowany poprzez lekcje plastyki, zajęcia muzyczne, a także wizyty w krakowskich muzeach.

Nasz Zespół

Serdecznie zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą kadrą
Przejdź do paska narzędzi